top of page

En sida om hur vår cirkulära värld blir grönare

Odla grönt

och hur bekämpningsmedelsrester gör det svårare att odla ekologiskt

Många människor på en liten planet skapar ett stort avtryck. Hållbar produktion kräver rena  och användbara råvaror för en cirkulär produktion och för en hållbar framtid. Den här sidan är skapad ursprungligen då det 2019 uppdagades bekämpningsmedelsrester i olika naturliga gödselmedel. Först trodde man bara att det fanns i flytande gödsel, och att vinass var boven som förde dessa vidare.

Det visade senare att rester av olika sorters pyralid spreds genom flera olika material. De olika organiska materialen kontaminerades på flera olika sätt. Kogödsel kontaminerades genom bl.a. genom halmen som användes som strö, hönsgödsel kontaminerades genom djurens foder osv...

Parallellt med detta ställs det högre och högre krav på jordtillverkarna att ta fram alternativa, cirkulära odlingsubstrat till torv. Det är dock i dessa substrat som man hittar bekämpningsmedelsrester så som t.ex. olika sorters pyralid. Detta låter man sedan svenska jordproducenter bara skulden för, vilket ju självfallet är helt orimligt.

bottom of page