top of page

Analyser och bekämpningsmedelsrester

Man kan göra analyser som berättar om det finns bekämpningsmedelsrester i gödsel, jord och flytande växtnäring mm. Problemet är dock i dagsläget att det är så otroligt små mängder som behövs så analyserna klarar inte alltid av att påvisa pyralidrester. Det gör i princip analysen helt opålitlig. Ett svar som visar "Ej Detekterbart" kan mycket väl vara en katastrof för odlaren, som får sin odling mer eller mindre förströrd.

Analysresultaten har dessutom visat sig kunna variera på allt ifrån 40 till 400 mikrogram per kilo vid test av gödsel från en och samma påse!

Det är dessutom inte så många labb som klarar av att spåra pyralid, detta har gjort att leveranstiden av provsvar blivit ohållbart lång. Ofta upp till två månader.

Dessa faktorer gör att det gör det mycket svårt, för att inte säga omöjligt att använda sig av analyser som en garanti för att produkten är fri från bekämpningsmedelsrester.

Lab Experiments
bottom of page