top of page

Bekämpningsmedelsrester i jord, gödsel, mm...

Historia

År 2020 uppdagades det problem i många svenska odlingar. Framför allt så var det fritidsodlarna som drabbades. Man trodde först att det bara var flytande gödselmedel som var problemet, och man spårade det sedan till vinass som är en restprodukt vid sockertillverkning. Vinass har därför blivit något av ett "skällsord" och många tror att det är ett gift. Vinass behöver dock inte alls innehålla några så kallade växtskyddsmedel.

Sanningen är att det är pyralider som är problemet. 

Pyralid, som är ett samlingsnamn för aktiva ämnen i "växtskyddsmedel", omfattar klopyralid, aminopyralider samt pikloram. Dessa så kallade växtskyddsmedel används i konventionellt jordbruk för att bekämpa örtogräs i odlingarna.

Pyralider har en lång halveringstid och de finns därför kvar länge i den organiska kedjan. De kommer in i det cirkulära systemet genom t.ex. strö till kor och höns, samt genom djurens foder. Pyralider påverkas inte nämnvärt genom djurens mag- och tarmsystem och kommer därför ut i gödseln.

Skadorna av pyralidrester resulterar i förvridna blad, stjälkar och frukter, vilket därmed ger en kraftigt försämrad skörd. Liknande skador kan dock uppstå vid överdosering av gödsel, vilket gör att ovana odlare ibland misstar skadorna för pyralidskador.

Enorm spridning

Var och varför finns pyralider i organiska råvaror?
Läs mer här på FOR´s hemsida: Pyralider kan hittas i nästan alla organiska råvaror

Fresh Tomatoes
Pyralidaffären

Läs om hur pyralid upptäcktes i flytande organiska växtnäringar år 2020, och i organisk gödsel år 2021.
Läs mer här på FOR´s hemsida: Pyralidaffären

Cattle at Sunrise
bottom of page