top of page

Kompost

Dagens storskaliga komposter som finns att tillgå kommer ofta från vitt spridda källor. Mycket av kompostmaterialet kommer från villaträdgårdar och från olika restavfall från diverse industrier. T.ex. från mat och fodertillverkning och från olika sorters odlare och från trädgårdsnäringen.

Överallt finns det risk för att det i tidigare har använts olika sorters växtskyddsmedel och bekämpningsmedel

Black Soil
Gardening

Det är såklart inte all kompost som är helt förkastlig att använda men man bör vara medveten om att det finns en risk med att använda dessa. Inte ens i sin egen bokashikompost kan man vara helt säker om man inte bara lägger i saker som man själv odlat.

Det är av dessa anledningar som vi som odlar, och vill odla utan konstgödsel måste ställa högre krav på att de växtskyddsmedel som används är noga kontrollerad, doseras rätt och att de inte har en långtidsverkande effekt som kan följa med flera varv i det cirkulära och långsiktiga system vi nu och i framtiden måste kämpa för att uppnå för ett hållbart samhälle och ett lyckat ekologiskt odlande!

bottom of page