top of page

Gödsel

Animaliskt gödsel som t.ex. ko- och hönsgödsel kan kontamineras av pyralider genom att antingen djuren får i sig det genom det foder de äter, eller genom att det finns i halm som används som strö i stallarna.

Det finns i princip ingen idag som kan garantera att gödseln är fri från pyralider eller andra växtskyddsmedel/ bekämpningsmedel. Det cirkulära samhället gör att det idag finns i sådan spridning i de flesta system att det är svårt att spåra.

Att analysera varje inleverans av gödsel är också svårt då omsättningen/efterfrågan är hög och provsvarstiderna är mycket långa, ofta upp till 6-8 veckor. Analyserna visar också på mycket stor differens/ felmarginal och ett prov kan visa på 10 ggr så höga värden som ett annat, trots att proven görs på samma batch!

Mother Cow
bottom of page